Kaupunginvaltuutettu ja koulunjohtaja Paulus Veteläinen on huolissaan siitä, että energiajuomat aiheuttavat vääränlaista riippuvuutta lapsille. Hän on käynnistänyt vetoomuksen, jonka mukaan niiden myyminen tulisi kieltää alle 16-vuotiaille myös Osuuskauppa KPO:ssa.

 

Oulaistelainen Paulus Veteläinen sekä noin 300 muuta henkilöä vetoaa Osuuskauppa KPO:hon, että energiajuomia ei jatkossa myytäisi KPO:n kaupoissa alle 16-vuotiaille. Nykyisin KPO:lla ei tällaista linjausta ole eikä toimivan johdon mukaan ole tulossakaan ennen kuin elintarvikelaki muuttuu.


”Oulaisissa on tilanne, että kauppaliikkeet - lukuunottamatta S-marketia ja Salea - ovat yksiselitteisesti rajoittaneet energiajuomien myyntiä niin, että niitä ei myydä alle 16-vuotiaille”, Veteläinen toteaa.


Veteläinen on käynnistänyt asiasta vetoomuksen, jonka voi allekirjoittaa Adressit-nettisivulla ja Oulaisten kierrätyskeskuksessa. Veteläinen kehottaa vetoamaan myös KPO:n johtoon nettipalautteen tai luottamushenkilöiden kautta. Tähän mennessä vetoomuksen on allekirjoittanut noin 300 henkilöä.


”Olen aika ajoin jo usean vuoden ajan puhunut usean ihmisen kanssa tästä ongelmasta. Nyt vain tuntui, että halusin tuoda oman panokseni asian kuntoon saattamiseksi. Omat arkihavainnot sekä aamuisin että iltapäivisin ovat vahvistaneet käsitystä, että energiajuomat lapsilla ja nuorilla ovat jonkinlainen ongelma”, koulunjohtajana työskentelevä Veteläinen kertoo.


Hän korostaa, että vanhemmat ovat yksiselitteisesti vastuussa siitä, mitä lapset ja nuoret tekevät. ”Emme voi ulkoistaa kasvatusvastuutamme kaupalle tai KPO:lle. Lasten lisääntynyt energiajuomien kulutus sekä elintarvikelainsäädännön puutteellisuus tässä asiassa tuo mielestäni kuitenkin vastuun myös kauppaliikkeille”, Veteläinen sanoo.


Odottaa lakimuutosta

 

Lainsäädäntö ei rajoita tällä hetkellä energiajuomien myyntiä. Elinkeinovapauden nimissä yksittäiset kaupat tai ketjut voivat kuitenkin asettaa rajoituksia. Osuuskauppa KPO:n toimitusjohtaja Kim Biskop sanoo, että vetoomus on käsitelty talon sisällä, mutta niin kauan kuin elintarvikelaki ei muutu, ei energiajuomien myyntikieltoa KPO:hon ole tulossa. Biskop vetoaa Eviran lakitulkintoihin.

 

Eviran nettisivuilta löytyy teksti, jonka mukaan lapsille tai raskaana oleville ei voida kieltäytyä elintarvikelainsäädännön perusteella myymästä energiajuomia. Biskop vetoaa asiassa Eviraa myötäillen syrjinnän kieltoa koskeviin säännöksiin. Biskopin tulkinta on myös se, että määräävässä markkina-asemassa oleva ei voi ilman sanktioita kieltäytyä myymästä tiettyä tuoteryhmää tietyille asiakkaille. Biskop kehottaa ottamaan yhteyttä maa- ja metsätalousministeriöön, joka vastaa elintarvikelainsäädännöstä.


Monessa muussa kauppaliikkeessä elintarvikelakia on tulkittu toisin. Esimerkiksi K-ryhmän kaupat ovat kieltäytyneet pääsääntöisesti vuodesta 2010 lähtien myymästä energiajuomia alle 16-vuotiaille. K-ryhmässä vedotaan päätöksen eettisyyteen ja vastuullisuuteen sekä tutkimuksiin, jotka osoittavat energiajuomat haitallisiksi lapsille.

 

Riippuvuus lapsille


Kofeiinin lisäksi energiajuomat sisältävät muita haitallisia lisäaineita ja ylenmäärin sokeria. Energiajuomista on haittaa lapsille, koska niiden sisältämä suuri kofeiinimäärä yhdessä sokerin kanssa antaa lapsille vääränlaista virtaa. ”Se ei lisää energiaa, vaan jokainen kahvia liikaa juonut aikuinen tunnistaa sellaisen levottoman olon, jonka liiallinen määrä tuottaa. Lisäksi olen huolissani siitä, että kofeiini aiheuttaa riippuvuutta, joka syntyy kohtuullisen nopeasti juuri energiajuomiin. On huolestuttavaa ajatella, että jo lapsena saattaa olla riippuvuus johonkin aineeseen”, Veteläinen varoittaa.


Hän kertoo, että KPO:n luottamushenkilöt ja myös Oulaisten S-marketin myymäläpäällikkö ovat suhtautuneet asiaan myönteisesti, mutta yksittäinen market ei voi poiketa hallinnon linjauksesta. Myymälässä on esillä kyltti, jonka mukaan energiajuomia ei suositella alle 16-vuotiaille.


Veteläinen on ollut yhteydessä asiasta myös Biskopiin. ”Hän ymmärsi huolen, mutta ei taipunut edelleenkään muuttamaan käytäntöä niin, että jokainen kauppa voisi itsenäisesti päättää rajoituksista. Hän viittaa Eviran tekstiin energiajuomista. Evirassa ei mielestäni kuitenkaan missään kohtaa oteta suoraan kantaa, etteikö yksittäinen kauppa tai ketju voisi asettaa rajoituksia.”


Veteläinen ihmettelee KPO:n linjausta myös siksi, että vastaava keskusliike pohjoisessa, Arina, näyttäisi ainakin osittain toimivan energiajuomien suhteen toisin. ”Arinan alueella tällainen käytäntö on olemassa, että kaupat voivat yhteistyössä toisten kauppojen ja esimerkiksi vanhempainyhdistyksen kanssa sopia rajoituksista. Tiedän, että Arinan alueella on kuntia, joissa rajoituksista on sovittu juuri näin.”


Arinan toimialajohtaja Mikko Polso myöntää, että muutama Arinan sadasta myymälästä on tehnyt päätöksen olla myymättä alle 16-vuotiaille. Polso kuitenkin jatkaa: ”Päätös ei ole lainmukainen ja saattaa asettaa kieltäytyvät myyjät syrjivästä toiminnasta hankalaan asemaan.”

 

Keskustelua kaivataan


Vaikka osuuskauppa on ilmoittanut, ettei muuta linjaustaan, Veteläinen aikoo toimittaa allekirjoitukset KPO:lle. Muutama allekirjoittaneista on jo ryhtynyt ostoboikottiin. Veteläinen aikoo jatkaa asian esille tuomista. ”Kannustan jokaista vanhempaa sekä lähellä olevaa aikuista keskustelemaan energiajuomien haittapuolista.”
”Haluan vielä nostaa esiin Oulaisissa toimivan upean 6P-toiminnan. Se on 6-luokkalaisten toimintaa, jossa sitoudutaan päihteettömyyteen yhdessäolemisen ja tapahtumien kautta. Se on minusta hienoa, että kuutosluokkalaiset itse ovat aikoinaan halunneet ottaa yhdeksi vältettäväksi aineeksi juuri energiajuomat”, Veteläinen kiittää.

 

 

 Erma 2x65

 ST nettikauppa 

31648308 1692794157469228 5656655289575800832 n

 

   Pajala

 

 

yhteystiedot

Liitteet