Hanna Tenkula jätti uuden poikkeuslupahakemuksen sekä yli 900 yksityishenkilön kirjoittaman vetoomuksen rakennustarkastajalle.

 

 

Oulun hallinto-oikeuden kielteinen päätös ei tyydytä Hanna Tenkulaa ja Harri Hurnastia.

Pariskunta hakee Oulaisten kaupungilta uutta poikkeuslupaa rakentamiseen. ”Hallinto-oikeus ei vahvistanut, että rakentaminen vaarantaisi louhosalueen tulevaa suunnittelua ja ohjaamista, mihin perustuen rakentaminen ainoastaan alunperin kiellettiin”, Tenkula sanoo.


Hanna Tenkula luovutti tiistaina rakennustarkastaja Iiris Nivalalle uuden poikkeamishakemuksen. Samalla hän luovutti 935 henkilön allekirjoittaman vetoomuksen rakennusluvan myöntämiseksi.


Tenkula ja Hurnasti vetoavat kohtuuttoman haitan aiheuttamiseen ja tasapuoliseen kohteluun. Hakijoiden mukaan omakotitalon rakentaminen ei ole maaston vuoksi muuten mahdollista.

Rakennuspaikka poikkeaa uusien pientalojen alueesta AP alle 50 metriä M- eli maa- ja metsätalousalueen puolelle. Tenkulan ja Hurnastin mukaan rakentaminen AP-alueelle ei ole mahdollista, koska tietä tehtäessä paikka todettiin liian pehmeäksi ja märäksi.


Rakentamisen epäämisestä seuraa hakijoiden mukaan kohtuutonta haittaa. Tulevaisuudessa pariskunnan tarkoituksena on maatilan jatkaminen, mikä ei onnistu ilman maatilaan liittyvää asuinrakennusta.

He ovat käyttäneet alustaviin töihin, tiehen, liittymiin ja maatöihin, suuren summan eli noin 30 000 euroa. ”Jos poikkeamista ei myönnetä, emme pysty rakentamaan ollenkaan, jolloin meille ja maatilalle kohdistuu huomattava haitta”, Tenkula ja Hurnasti toteavat.


Lisäksi he vetoavat rakentajien tasapuoliseen kohteluun. Heille ei ole myönnetty poikkeamislupaa, vaikka kaupunginhallitus on myöntänyt poikkeamisluvat tammikuussa 2015 Koskelle ja Lämsälle myös M-alueelle sekä tammikuussa 2017 Voholle ja edelleen marraskuussa 2016 vapaa-ajan asunnolle tulvavaara-alueelle.


Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Heiska ei ota kantaa Hurnastin ja Tenkulan uuteen poikkeamishakemukseen, koska ei ole sitä vielä nähnyt. Hallinto-oikeuden kanta oli sama kuin kaupungin, eli hakijoille oli aiemmin osoitettu kantatilalle AP-alueelle kaksi mahdollista rakennuspaikkaa.

Uusi paikka poikkeaa näistä eikä sille ole poikkeamislupaa myönnetty. ”Se haittaa alueen kaavoittamista. Vieressä on kaavoittamaton alue, jossa on KH:n vahvistamaton kaava.”


Heiska korostaa, että poikkeamiset ovat tapauskohtaisia.

”Muissa tapauksissa ei ole louhimoa heidän vaikutuspiirissään.” Yksityishenkilöiden allekirjoittamasta vetoomuksesta Heiska sanoo, etteivät kunnat myönnä poikkeuslupia niiden perusteella.

”Suurin osa allekirjoittajista ei tiedä taustoja tähän tapaukseen.”

 

 

 Erma 2x65

 ST nettikauppa 

31648308 1692794157469228 5656655289575800832 n

 

   Pajala

 

 

yhteystiedot