Jari Penttilä (oik.) ja Jorma Vikki mittaavat vanhasta kuusesta otetun poikkileikkauskiekon paksuudeksi 65 senttiä. Kuusi kaadettiin harvinaisen järeästä metsiköstä Oulaisten Yritysperältä. Tämä kiekko on leikattu viiden metrin korkeudelta, eli tyveltä puu on läpimitaltaan vieläkin leveämpi. Lustot paljastavat, että puu on kasvanut sata vuotta hyvissä olosuhteissa.

 

Geenit kohdallaan. Erikoisen järeää, osittain jopa ylijäreää. Näin luonnehtivat metsäasiantuntijat Jari Penttilä ja Jorma Vikki Oulaisten Yritysperältä yksityismetsästä kaadettua harvinaisen suurta kuusikkoa. Yritysperä sijaitsee Oulaisten ja Pyhäjoen rajoilla.

Yhdestä kuusesta jätettiin kiekko muistoksi metsänhoitoyhdistyksen toimistolle. Poikkileikkaus kertoo optimaalisissa luonnonolosuhteissa kasvaneesta puusta. Suurin kuusista oli kooltaan yli kymmenkertainen tavalliseen keskikokoon verrattuna. Vastaavia kuusia voidaan odottaa samalta paikalta seuraavan kerran noin sadan vuoden kuluttua.


Kuusen lustoja eli vuosirenkaita tarkastellessaan Vikki innostuu puhumaan tehometsätalouden parhaista vesoista. Vaikka tämä noin satavuotias kuusi onkin kasvanut yhtä harvennusta lukuunottamatta täysin luonnonvaraisesti ilman ihmisen vaikutusta, sen lustot kertovat samaa tarinaa, jonka oikeaoppinen metsänhoito olisi tuottanut.


”Lustojen tasainen paksuus kertoo siitä, että puu on saanut joka vuosi tasaisesti valoa, ravinteita ja vettä”, Penttilä kertoo. Jos lustoissa on tihentymiä, tämä voi olla merkki siitä, että puu ei ole saanut riittävästi valoa. Näin käy silloin, kun metsän harvennus viivästyy.

 

 

Geenit ratkaisevat


Myös puu tarvitsee hyvät geenit. Luontaisesti lisääntyvässä metsässä genomi vaihtelee sattumanvaraisesti. Samalla tavoin kuin ihminen on jalostanut viljansiemeniin tasaista ja runsasta satoisuutta, myös puuntaimien geeneihin yritetään valikoida parhaat kasvuominaisuudet. ”Nykyiset viljelytaimet ovat tulosta pitkäaikaisesta valintatyöstä”, Penttilä sanoo.


Hyvä geeniperimä ei yksin riitä. Tämän jutun kuusiyksilö oli onnekas saatuaan luonnostaan hyvät kasvuolot. Siemen oli lennähtänyt parhaalle kasvupaikalle, etelään laskeutuvan rinteen alaosaan.

Yleensä hyvä kasvu vaatii ihmisen tekemiä metsänhoitotöitä. ”Harvennushakkuilla turvataan valonsaanti, vesitalous paranee ojituksilla ja ravinteet lannoituksella”, Penttilä sanoo lähtökohdat. ”Ihmisen toimesta yritetään siis jäljitellä optimaalisia luonnon kasvuolosuhteita”, Vikki lisää.


Yritysperän noin kymmenen hehtaarin alan korjuussa oli monitoimikoneen kuljettajakin ihmeissään, sillä yhtä järeisiin puihin hän ei ollut törmännyt kertaakaan yli 30-vuotisella urallaan. Suurimman kuusen koko oli 3,6 kiintoa eli 3600 litraa. Normaalisti puiden keskikoko jää alle kymmenesosaan tästä.


Liian pitkään ei metsää kannata kasvattaa. Tämänkin kuusiyksilön kasvu oli tyrehtynyt kymmenen vuotta sitten ja samalla paikalla kasvaneet haavat olivat sisältä jo lahoja.

Eläimistöltään vanha kuusikko ei ole rikkain metsä, vaan eläväisimmät ympäristöt löytyvät eri vaiheissa olevien metsävyöhykkeiden rajoilta. Vanhassa kuusikossa viihtyvät hyvin korppi ja metso, mutta myös liito-orava ja valkoselkätikka.

 

 

 

 Erma 2x65

 ST nettikauppa 

31648308 1692794157469228 5656655289575800832 n

 

   Pajala

 

 

yhteystiedot