Tukea arkeen ja työllistymiseen työikäisille miehille

Työnohjaaja Markus Vanhakangas ja yksilöohjaaja Tarja Hytinkoski Oulaisten työpajalta ovat olleet mukana suunnittelemassa Arjen sankarit – miehet kuntoon ja työllistymisen polulle toimintaa.

 

Lähes kolmasosa pohjoispohjalaisista miehistä arvioi työkykynsä heikentyneen. Viidesosa 25-54 -vuotiaista miehistä ei usko jaksavansa vanhuuseläkkeeseen saakka. Neljäsosa työikäisistä miehistä on lihavia. Tunnistatko itsesi?

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) on aloittanut yhdessä Oulun Maa- ja kotitalousnaisten kanssa hankkeen Arjen sankarit – miehet kuntoon ja työllistymisen polulle. Se perustuu vuosina 2017-2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) FinSote-tutkimuksen tuloksiin, joiden mukaan työikäiset miehet syrjäytyvät helpommin kuin naiset. Hankkeessa keskeistä on toiminnallisuus ja käytännön tekeminen miesporukassa. Toimintaa käynnistellään nyt Oulaisissa.
Ensimmäiseksi miehille tarjotaan mahdollisuus osallistua Hyvinvointia ruoasta -ruoanvalmistuskurssille. Kurssilla kokataan ja syödään ruokaa yhdessä. Raaka-aineet ovat edullisia ja ohjeet helppoja. Kokkauksen lomassa keskustellaan hyvän ravitsemuksen periaatteista, arjen sujumisesta ja terveystottumuksista kuten liikkumisesta. Mukaan saa vielä hyviä reseptejä kotiin vietäväksi. Miehet saavat myös arvion omasta työ- ja toimintakyvystään. Ryhmäläiset voivat suorittaa hygieniapassin, joka mahdollistaa työskentelyn työtehtävissä, joissa käsitellään elintarvikkeita. Suunnittelussa on myös yhteistä vertaisryhmätoimintaa ja työpajoja työllistymisen edistämiseksi. Vertaisryhmän vetäjäksikin on mahdollisuus kouluttautua. Vertaisryhmän vetäjäkoulutusta järjestetään yhteistyössä Psoriasisliiton Vertaistervarit -hankkeen kanssa. Hankkeen tavoite on mahdollistaa vertaistuki henkilöille, joilla on tuen tarve elintapamuutoksen tekemiseen tai ylläpitämiseen.

Ruoanvalmistuskurssille ja kokoontumisiin sopivat tilat löytyivät Oulaisten työpajalta. Työpajalta toimintaa ovat olleet suunnittelemassa yksilöohjaaja Tarja Hytinkoski ja työnohjaaja Markus Vanhakangas. Yhteistyötä tehdään myös terveyskeskuksesta terveydenhoitaja Anna-Maija Sarpolan ja liikuntapalveluista liikunnanohjaaja Jyri Hämäläisen kanssa sekä sosiaalipalvelujen ja eri hankkeiden kanssa.
Toiminta on tarkoitettu työikäisille työelämän ulkopuolella oleville, työttömille miehille. Hyvinvointia ruoasta -ryhmä käynnistyy elokuussa työpajalla ja kokoontuu viisi kuusi kertaa. Kokoontumisia on parin kolmen viikon välein. Mukana hankkeessa voi olla kolmesta kuukaudesta vuoteen.
Mitä osallistuja sitten tästä kaikesta saa? Järjestäjien mukaan hyvää, monipuolista ruokaa, terveystarkastuksen, työ- ja toimintakykyarvion, ohjattua liikuntaa ja mielekästä tekemistä arkeen. Uusia tietoja, taitoja ja osaamista työllistymisen edistämiseksi. Ohjausta yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kaikki on maksutonta.
Arjen sankarit -hankkeen tavoitteena on kehittää hyvinvointia ja toimintakykyä parantava ja terveisiin elintapoihin ohjaava maakunnallinen toimintamalli työelämän ulkopuolella oleville, työikäisille miehille, joilla syrjäytymisen uhka on tunnistettu. Hanke alkoi tänä vuonna ja jatkuu vuoden 2022 loppuun. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja rahoittavana viranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Takaisin Jutut -sivulle